05-301 Gjøvik-Dokka-Fagernes
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 161
Adresse: A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap Tlf. 61 36 59 00


Ruteopplysning: Tlf. 61 27 59 80 eller 177 (samtaler fra Oppland).

I forbindelse med høytider gjelder egne rutetider.

1/5 15-19/6 16 DX67 D DX67 D S DX67 1234 567 DX6 57

Gjøvik skysstasjon 0720 1030b 1135 1420 1503 1545 1735 1735 1845 2120
Gjøvik sykehus Johan Sverdrups gate | 1035b 1138 1425 1510 1550 | | | |
Øvre Torvgate 0721 1037b 1140 1427 1512 1552 1736 1736 1846 2121
Hunndalen | 1039b 1143 1430 | 1555 1739 1739 1849 2124
Tobru Odnesvegen 0735 | | | 1529 | | | | |
Hasvoldseter 0745 1058b 1201 1450 1535 1614 1758 1758 1908 2141
Svingvoll 0752 1105b 1207 1457 1544 1622 1805 1805 1915 2148
Kronborg 0755 1109b 1211 1501 1549 1626 1808 1808 1919 2152
Odnes Hotell 0758 1113b 1214 1505 1553 1630 1812 1812 1923 2156
Dokka skysstasjon 0808 1123b 1225 1513 1605 1640 1820 1820 1932 2205

Dokka skysstasjon 0818c 1130d . . . 1525 . . . 1650 . . . 1820 1935 . . .
Høljerast Tonsåslinna 0833c 1145d . . . 1540 . . . 1705 . . . 1835 1950 . . .
Tonsåsen 0845c 1157d . . . 1551 . . . 1716 . . . 1846 2001 . . .
Bjørgo 0855c 1207d . . . 1603 . . . 1727 . . . 1858 2012 . . .
Aurdal kirke 0900c 1212d . . . 1607 . . . 1731 . . . 1902 2016 . . .
Leira E16 0910c 1220d . . . 1617 . . . 1740 . . . 1911 2024 . . .
Fagernes skysstasjon 0915c 1225d . . . 1625 . . . 1745 . . . 1915 2029 . . .

b. Ikke dag 7 og helligdager. c. Kjøres også dag 6. d. Øst-Vest Xpressen. e. Dag 6 er bestillingsrute for pass. med påstigning før Dokka.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt