05-301 Gjøvik-Dokka-Fagernes
Klikk her for returtabell>

161 - rutetabell for perioden 20/6-21/8 16

Lokalrute 161
Adresse: A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap Tlf. 61 36 59 00
Adresse: Trønderbilene A/S Tlf. 479 13 000


Ruteopplysning: Tlf. 61 27 59 80 eller 177 (samtaler fra Oppland).

I forbindelse med høytider gjelder egne rutetider.

1/5 15-19/6 16 DX67 D DX67 D S DX67 1234 567 DX6 57

Gjøvik skysstasjon 0720 1030b 1135 1420 1503 1545 1735 1735 1845 2120
Gjøvik sykehus Johan Sverdrups gate | 1035b 1138 1425 1510 1550 | | | |
Øvre Torvgate 0721 1037b 1140 1427 1512 1552 1736 1736 1846 2121
Hunndalen | 1039b 1143 1430 | 1555 1739 1739 1849 2124
Tobru Odnesvegen 0735 | | | 1529 | | | | |
Hasvoldseter 0745 1058b 1201 1450 1535 1614 1758 1758 1908 2141
Svingvoll 0752 1105b 1207 1457 1544 1622 1805 1805 1915 2148
Kronborg 0755 1109b 1211 1501 1549 1626 1808 1808 1919 2152
Odnes Hotell 0758 1113b 1214 1505 1553 1630 1812 1812 1923 2156
Dokka skysstasjon 0808 1123b 1225 1513 1605 1640 1820 1820 1932 2205

Dokka skysstasjon 0818c 1130d . . . 1525 . . . 1650 . . . 1820 1935 . . .
Høljerast Tonsåslinna 0833c 1145d . . . 1540 . . . 1705 . . . 1835 1950 . . .
Tonsåsen 0845c 1157d . . . 1551 . . . 1716 . . . 1846 2001 . . .
Bjørgo 0855c 1207d . . . 1603 . . . 1727 . . . 1858 2012 . . .
Aurdal kirke 0900c 1212d . . . 1607 . . . 1731 . . . 1902 2016 . . .
Leira E16 0910c 1220d . . . 1617 . . . 1740 . . . 1911 2024 . . .
Fagernes skysstasjon 0915c 1225d . . . 1625 . . . 1745 . . . 1915 2029 . . .

b. Ikke dag 7 og helligdager. c. Kjøres også dag 6. d. Øst-Vest Xpressen. e. Dag 6 er bestillingsrute for pass. med påstigning før Dokka.

 


20/6-21/8 16 7 DX67 5 6 DX67 6 6 1234 7 5 DX67 7 DX67

Tur nr. 7013 1017 1019 6007 1021 6021 6003 1015 7007 1013 1007 7017 1005

Gjøvik skysstasjon 1735 1845 2150 1420 . . . . . . 1030 1735 1420 1735 1420 1845 1135
Fahlstrøms plass 1735 1845 2150 1421 . . . . . . 1031 1735 1421 1735 1421 1845 1136
Marcus Thranes gate Ibsens gate | | | 1422 . . . . . . 1032 | 1422 | 1422 | 1136
Falsens plass | | | 1423 . . . . . . 1033 | 1423 | 1423 | 1137
Gjøvik sykehus Johan Sverdrups gate | | | 1425 . . . . . . 1035 | 1425 | 1425 | 1138
Øvre Torvgate 1736 1846 2151 1427 . . . . . . 1037 1736 1427 1736 1427 1846 1140
Nybrua 1736 1846 2151 1427 . . . . . . 1037 1736 1427 1736 1427 1846 1140
Mustad fabrikker 1737 1847 2152 1428 . . . . . . 1037 1737 1428 1737 1428 1847 1141
Brusvehagen 1737 1847 2152 1428 . . . . . . 1038 1737 1428 1737 1428 1847 1141
Lillekollen 1738 1848 2153 1429 . . . . . . 1038 1738 1429 1738 1429 1848 1142
Malerstuen | | | | . . . . . . | | | | | | |
Fathøgda | | | | . . . . . . | | | | | | |
Myrvegen | | | | . . . . . . | | | | | | |
Skarpsno | | | | . . . . . . | | | | | | |
Nyset | | | | . . . . . . | | | | | | |
Engelstad | | | | . . . . . . | | | | | | |
Elvsvevegen | | | | . . . . . . | | | | | | |
Sagstugua Bybrua | | | | . . . . . . | | | | | | |
Bybrua | | | | . . . . . . | | | | | | |
Foss Odnesvegen | | | | . . . . . . | | | | | | |
Varde idrettsplass | | | | . . . . . . | | | | | | |
Hunndalen 1739 1849 2154 1430 . . . . . . 1039 1739 1430 1739 1430 1849 1143
Tobru Odnesvegen | | | | . . . . . . | | | | | | |
Bruhaugvegen 1739 1849 2154 1430 . . . . . . 1039 1739 1430 1739 1430 1849 1143
Tobru snuplass Fagernesvegen 1747 1857 2201 1438 . . . . . . 1047 1747 1438 1747 1438 1857 1150
Lundgård 1747 1857 2201 1438 . . . . . . 1047 1747 1438 1747 1438 1857 1151
Mustadhaugen 1750 1900 2204 1442 . . . . . . 1050 1750 1442 1750 1442 1900 1153
Dølstuen 1752 1902 2205 1444 . . . . . . 1052 1752 1444 1752 1444 1902 1155
Stangstuguhøgda 1753 1903 2207 1445 . . . . . . 1053 1753 1445 1753 1445 1903 1157
Borgen 1755 1905 2208 1447 . . . . . . 1055 1755 1447 1755 1447 1905 1158
Hasvoldseter 1758 1908 2211 1450 . . . . . . 1058 1758 1450 1758 1450 1908 1201
Landheim 1758 1908 2211 1450 . . . . . . 1058 1758 1450 1758 1450 1908 1201
Lihagan 1759 1909 2212 1451 . . . . . . 1059 1759 1451 1759 1451 1909 1202
Lien 1759 1909 2212 1451 . . . . . . 1059 1759 1451 1759 1451 1909 1202
Tollevsrud 1800 1910 2213 1452 . . . . . . 1100 1800 1452 1800 1452 1910 1203
Engen 1801 1911 2214 1453 . . . . . . 1101 1801 1453 1801 1453 1911 1203
Bergegarda 1801 1911 2214 1453 . . . . . . 1101 1801 1453 1801 1453 1911 1204
Nerenga 1802 1912 2215 1454 . . . . . . 1102 1802 1454 1802 1454 1912 1204
Bilitt 1803 1913 2216 1455 . . . . . . 1103 1803 1455 1803 1455 1913 1205
Riisby avd. Engen 1804 1914 2217 1456 . . . . . . 1104 1804 1456 1804 1456 1914 1206
Svingvoll 1805 1915 2218 1457 . . . . . . 1105 1805 1457 1805 1457 1915 1207
Sveeng 1805 1915 2218 1457 . . . . . . 1105 1805 1457 1805 1457 1915 1207
Bekk 1806 1916 2219 1458 . . . . . . 1106 1806 1458 1806 1458 1916 1208
Østrønningen 1806 1917 2220 1459 . . . . . . 1107 1806 1459 1806 1459 1917 1209
Kronborg 1808 1919 2222 1501 . . . . . . 1109 1808 1501 1808 1501 1919 1211
Tømmervegen 1809 1920 2223 1502 . . . . . . 1110 1809 1502 1809 1502 1920 1211
Vikersveen 1810 1921 2224 1503 . . . . . . 1111 1810 1503 1810 1503 1921 1213
Odnes Hotell 1812 1923 2226 1505 . . . . . . 1113 1812 1505 1812 1505 1923 1214
Odnes skole 1812 1923 2226 1505 . . . . . . 1113 1812 1505 1812 1505 1923 1214
Veisten 1813 1924 2227 1506 . . . . . . 1114 1813 1506 1813 1506 1924 1215
Tingvoll 1813 1925 2228 1506 . . . . . . 1115 1813 1506 1813 1506 1925 1216
Fredheim 1814 1925 2228 1507 . . . . . . 1115 1814 1507 1814 1507 1925 1217
Aurlund 1816 1928 2231 1509 . . . . . . 1118 1816 1509 1816 1509 1928 1220
Brurud 1817 1929 2232 1510 . . . . . . 1119 1817 1510 1817 1510 1929 1221
Sollisvingen 1818 1929 2232 1511 . . . . . . 1120 1818 1511 1818 1511 1929 1222
Bondlid Dokka | | | | . . . . . . | | | | | | |
Dokka sentrum | | | | . . . . . . | | | | | | |
Dokka skysstasjon 1820 1932 2235 1513 . . . . . . 1123 1820 1513 1820 1513 1932 1225
Dokka skysstasjon 1820 1935 . . . 1525 . . . 0818 . . . . . . 1525 1820 1525 1935 . . .
Landmo 1820 1935 . . . 1525 . . . 0818 . . . . . . 1525 1820 1525 1935 . . .
Dokken industri 1821 1936 . . . 1526 . . . 0819 . . . . . . 1526 1821 1526 1936 . . .
Vinjarmoen 1821 1936 . . . 1526 . . . 0819 . . . . . . 1526 1821 1526 1936 . . .
Røste Nordsinni 1822 1937 . . . 1527 . . . 0820 . . . . . . 1527 1822 1527 1937 . . .
Bjørnerud 1822 1937 . . . 1527 . . . 0820 . . . . . . 1527 1822 1527 1937 . . .
Kolterud 1823 1938 . . . 1528 . . . 0821 . . . . . . 1528 1823 1528 1938 . . .
Riisby 1823 1938 . . . 1528 . . . 0821 . . . . . . 1528 1823 1528 1938 . . .
Bjørkelykkja 1824 1939 . . . 1529 . . . 0822 . . . . . . 1529 1824 1529 1939 . . .
Skogvang 1824 1939 . . . 1529 . . . 0822 . . . . . . 1529 1824 1529 1939 . . .
Baggerudsmoen 1825 1940 . . . 1530 . . . 0823 . . . . . . 1530 1825 1530 1940 . . .
Ulvshus 1825 1940 . . . 1530 . . . 0823 . . . . . . 1530 1825 1530 1940 . . .
Nordsinni kirke 1826 1941 . . . 1531 . . . 0824 . . . . . . 1531 1826 1531 1941 . . .
Esbjug 1826 1941 . . . 1531 . . . 0824 . . . . . . 1531 1826 1531 1941 . . .
Persmoen 1827 1942 . . . 1532 . . . 0825 . . . . . . 1532 1827 1532 1942 . . .
Svendhaugen 1828 1943 . . . 1533 . . . 0826 . . . . . . 1533 1828 1533 1943 . . .
Tomlevoll 1828 1943 . . . 1533 . . . 0826 . . . . . . 1533 1828 1533 1943 . . .
Nystugu 1829 1944 . . . 1534 . . . 0827 . . . . . . 1534 1829 1534 1944 . . .
Støa 1830 1945 . . . 1535 . . . 0828 . . . . . . 1535 1830 1535 1945 . . .
Matsstugu 1831 1946 . . . 1536 . . . 0829 . . . . . . 1536 1831 1536 1946 . . .
Møllerstuen 1832 1947 . . . 1537 . . . 0830 . . . . . . 1537 1832 1537 1947 . . .
Foss 1833 1948 . . . 1538 . . . 0831 . . . . . . 1538 1833 1538 1948 . . .
Høljerast Tonsåslinna 1835 1950 . . . 1540 . . . 0833 . . . . . . 1540 1835 1540 1950 . . .
Eidshaug 1835 1950 . . . 1540 . . . 0833 . . . . . . 1540 1835 1540 1950 . . .
Rønsmoen 1836 1951 . . . 1541 . . . 0834 . . . . . . 1541 1836 1541 1951 . . .
Etna camping 1837 1952 . . . 1542 . . . 0835 . . . . . . 1542 1837 1542 1952 . . .
Lihaugen 1839 1954 . . . 1544 . . . 0837 . . . . . . 1544 1839 1544 1954 . . .
Skartjednet 1841 1956 . . . 1546 . . . 0839 . . . . . . 1546 1841 1546 1956 . . .
Sørum 1843 1958 . . . 1548 . . . 0842 . . . . . . 1548 1843 1548 1958 . . .
Tonsåsen 1846 2001 . . . 1551 . . . 0845 . . . . . . 1551 1846 1551 2001 . . .
Tonsåsen nord 1847 2001 . . . 1552 . . . 0845 . . . . . . 1552 1847 1552 2001 . . .
Ossætri 1849 2003 . . . 1554 . . . 0847 . . . . . . 1554 1849 1554 2003 . . .
Tonsåsvatnet 1850 2005 . . . 1555 . . . 0848 . . . . . . 1555 1850 1555 2005 . . .
Tonsåstoppen vestgående 1851 2006 . . . 1556 . . . 0849 . . . . . . 1556 1851 1556 2006 . . .
Tonsbakken 1853 2007 . . . 1558 . . . 0850 . . . . . . 1558 1853 1558 2007 . . .
Ton Tonsåslinna 1853 2007 . . . 1558 . . . 0851 . . . . . . 1558 1853 1558 2007 . . .
Bjørgan 1855 2009 . . . 1600 . . . 0852 . . . . . . 1600 1855 1600 2009 . . .
Bjørgo søre 1855 2010 . . . 1600 . . . 0853 . . . . . . 1600 1855 1600 2010 . . .
Bjørgo nordre 1856 2010 . . . 1601 . . . 0853 . . . . . . 1601 1856 1601 2010 . . .
Ødegård 1857 2011 . . . 1602 . . . 0854 . . . . . . 1602 1857 1602 2011 . . .
Bjørgo 1858 2012 . . . 1603 . . . 0855 . . . . . . 1603 1858 1603 2012 . . .
Brenn 1858 2012 . . . 1603 . . . 0856 . . . . . . 1603 1858 1603 2012 . . .
Kristianslund 1859 2013 . . . 1604 . . . 0856 . . . . . . 1604 1859 1604 2013 . . .
Steinberg 1859 2013 . . . 1604 . . . 0857 . . . . . . 1604 1859 1604 2013 . . .
Solvang 1900 2014 . . . 1605 . . . 0858 . . . . . . 1605 1900 1605 2014 . . .
Aurdal sentrum Kiwi 1901 2015 . . . 1606 . . . 0859 . . . . . . 1606 1901 1606 2015 . . .
Aurdal sentrum Kroa 1901 2015 . . . 1606 . . . 0859 . . . . . . 1606 1901 1606 2015 . . .
Aurdal kirke 1902 2016 . . . 1607 1130 0900 . . . . . . 1607 1902 1607 2016 . . .
Aurdal skole 1902 2016 . . . 1607 1130 0900 . . . . . . 1607 1902 1607 2016 . . .
Aurdalsheimen 1902 2016 . . . 1607 1130 0900 . . . . . . 1607 1902 1607 2016 . . .
Såldsåbø 1903 2017 . . . 1608 1131 0901 . . . . . . 1608 1903 1608 2017 . . .
Onstad 1904 2018 . . . 1610 1133 0903 . . . . . . 1610 1904 1610 2018 . . .
Anmarkrud 1905 2019 . . . 1611 1134 0904 . . . . . . 1611 1905 1611 2019 . . .
Nordåk 1906 2019 . . . 1611 1134 0904 . . . . . . 1611 1906 1611 2019 . . .
Valdres Gjestegård 1907 2020 . . . 1612 1135 0905 . . . . . . 1612 1907 1612 2020 . . .
Skogen 1908 2022 . . . 1614 1137 0907 . . . . . . 1614 1908 1614 2022 . . .
Nerstad 1909 2022 . . . 1615 1138 0908 . . . . . . 1615 1909 1615 2022 . . .
Brustogo 1909 2022 . . . 1615 1138 0908 . . . . . . 1615 1909 1615 2022 . . .
Leira sør 1909 2022 . . . 1615 1138 0908 . . . . . . 1615 1909 1615 2022 . . .
Leira E16 1911 2024 . . . 1617 1140 0910 . . . . . . 1617 1911 1617 2024 . . .
Tingnesodden 1913 2026 . . . 1621 1142 0912 . . . . . . 1621 1913 1621 2026 . . .
Fagernes skysstasjon 1915 2029 . . . 1625 1145 0915 . . . . . . 1625 1915 1625 2029 . . .

7 DX67 DX67 6 DX67

Tur nr. 7019 1003 1001 6017 1011

Gjøvik skysstasjon 2150 1030 0720 1735 1550
Fahlstrøms plass 2150 1031 0720 1735 1551
Marcus Thranes gate Ibsens gate | 1032 | | 1552
Falsens plass | 1033 | | 1553
Gjøvik sykehus Johan Sverdrups gate | 1035 | | 1555
Øvre Torvgate 2151 1037 0721 1736 1557
Nybrua 2151 1037 0721 1736 1557
Mustad fabrikker 2152 1037 0722 1737 1558
Brusvehagen 2152 1038 0723 1737 1558
Lillekollen 2153 1038 0724 1738 1559
Malerstuen | | 0725 | |
Fathøgda | | 0726 | |
Myrvegen | | 0728 | |
Skarpsno | | 0728 | |
Nyset | | 0730 | |
Engelstad | | 0731 | |
Elvsvevegen | | 0732 | |
Sagstugua Bybrua | | 0732 | |
Bybrua | | 0733 | |
Foss Odnesvegen | | 0734 | |
Varde idrettsplass | | 0734 | |
Hunndalen 2154 1039 | 1739 1600
Tobru Odnesvegen | | 0735 | |
Bruhaugvegen 2154 1039 | 1739 1600
Tobru snuplass Fagernesvegen 2201 1047 0736 1747 1608
Lundgård 2201 1047 0736 1747 1608
Mustadhaugen 2204 1050 0739 1750 1611
Dølstuen 2205 1052 0740 1752 1613
Stangstuguhøgda 2207 1053 0741 1753 1614
Borgen 2208 1055 0742 1755 1616
Hasvoldseter 2211 1058 0745 1758 1619
Landheim 2211 1058 0745 1758 1619
Lihagan 2212 1059 0746 1759 1620
Lien 2212 1059 0746 1759 1621
Tollevsrud 2213 1100 0747 1800 1622
Engen 2214 1101 0748 1801 1622
Bergegarda 2214 1101 0748 1801 1623
Nerenga 2215 1102 0749 1802 1624
Bilitt 2216 1103 0750 1803 1625
Riisby avd. Engen 2217 1104 0751 1804 1626
Svingvoll 2218 1105 0752 1805 1627
Sveeng 2218 1105 0752 1805 1627
Bekk 2219 1106 0753 1806 1628
Østrønningen 2220 1107 0753 1806 1629
Kronborg 2222 1109 0755 1808 1631
Tømmervegen 2223 1110 0755 1809 1632
Vikersveen 2224 1111 0757 1810 1633
Odnes Hotell 2226 1113 0758 1812 1635
Odnes skole 2226 1113 0758 1812 1635
Veisten 2227 1114 0759 1813 1636
Tingvoll 2228 1115 0800 1813 1637
Fredheim 2228 1116 0801 1814 1638
Aurlund 2231 1119 0803 1816 1641
Brurud 2232 1119 0804 1817 1641
Sollisvingen 2232 1120 0805 1818 1642
Bondlid Dokka | | 0807 | |
Dokka sentrum | | 0807 | |
Dokka skysstasjon 2235 1123 0808 1820 1645
Dokka skysstasjon . . . . . . 0818 1820 1655
Landmo . . . . . . 0818 1820 1655
Dokken industri . . . . . . 0819 1821 1656
Vinjarmoen . . . . . . 0819 1821 1656
Røste Nordsinni . . . . . . 0820 1822 1657
Bjørnerud . . . . . . 0820 1822 1657
Kolterud . . . . . . 0821 1823 1658
Riisby . . . . . . 0821 1823 1658
Bjørkelykkja . . . . . . 0822 1824 1659
Skogvang . . . . . . 0822 1824 1659
Baggerudsmoen . . . . . . 0823 1825 1700
Ulvshus . . . . . . 0823 1825 1700
Nordsinni kirke . . . . . . 0824 1826 1701
Esbjug . . . . . . 0824 1826 1701
Persmoen . . . . . . 0825 1827 1702
Svendhaugen . . . . . . 0826 1828 1703
Tomlevoll . . . . . . 0826 1828 1703
Nystugu . . . . . . 0827 1829 1704
Støa . . . . . . 0828 1830 1705
Matsstugu . . . . . . 0829 1831 1706
Møllerstuen . . . . . . 0830 1832 1707
Foss . . . . . . 0831 1833 1708
Høljerast Tonsåslinna . . . . . . 0833 1835 1710
Eidshaug . . . . . . 0833 1835 1710
Rønsmoen . . . . . . 0834 1836 1711
Etna camping . . . . . . 0835 1837 1712
Lihaugen . . . . . . 0837 1839 1714
Skartjednet . . . . . . 0839 1841 1716
Sørum . . . . . . 0842 1843 1718
Tonsåsen . . . . . . 0845 1846 1721
Tonsåsen nord . . . . . . 0845 1847 1721
Ossætri . . . . . . 0847 1849 1723
Tonsåsvatnet . . . . . . 0848 1850 1725
Tonsåstoppen vestgående . . . . . . 0849 1851 1726
Tonsbakken . . . . . . 0850 1853 1727
Ton Tonsåslinna . . . . . . 0851 1853 1727
Bjørgan . . . . . . 0852 1855 1729
Bjørgo søre . . . . . . 0853 1855 1730
Bjørgo nordre . . . . . . 0853 1856 1730
Ødegård . . . . . . 0854 1857 1731
Bjørgo . . . . . . 0855 1858 1732
Brenn . . . . . . 0856 1858 1732
Kristianslund . . . . . . 0856 1859 1733
Steinberg . . . . . . 0857 1859 1733
Solvang . . . . . . 0858 1900 1734
Aurdal sentrum Kiwi . . . . . . 0859 1901 1735
Aurdal sentrum Kroa . . . . . . 0859 1901 1735
Aurdal kirke . . . . . . 0900 1902 1736
Aurdal skole . . . . . . 0900 1902 1736
Aurdalsheimen . . . . . . 0900 1902 1736
Såldsåbø . . . . . . 0901 1903 1737
Onstad . . . . . . 0903 1904 1738
Anmarkrud . . . . . . 0904 1905 1739
Nordåk . . . . . . 0904 1906 1740
Valdres Gjestegård . . . . . . 0905 1907 1741
Skogen . . . . . . 0907 1908 1742
Nerstad . . . . . . 0908 1909 1743
Brustogo . . . . . . 0908 1909 1743
Leira sør . . . . . . 0908 1909 1743
Leira E16 . . . . . . 0910 1911 1745
Tingnesodden . . . . . . 0912 1913 1747
Fagernes skysstasjon . . . . . . 0915 1915 1750

a. Bare for avstigning.


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt